Befintliga möbler - råvara till något nytt

Med Sajklas plattform är det enkelt att få kontroll och konkret uppnå och bidra till att nå miljömål. Plattformen är utvecklad med fokus på att göra det lika enkelt att välja återbrukade möbler som att köpa nytt.

Mål 12 i agenda 2030 handlar om att dela mer istället för att alla ska äga. Det handlar också om att återvinna mera, tillverka produkter som håller längre och att anställda som tillverkar varorna vi köper får löner som går att leva på.

  • Vi hjälper er att synliggöra era befintliga möbler först så att ni kan vända på inköpstrappan och välja de möbler som redan finns i en verksamhet istället för att omedelbart köpa nytt.
  • Vi hjälper er att förstå vilka möbler ni kan återbruka och vilka möbler ni inte bör köpa in på nytt.
  • Ta ut ett offertunderlag ur plattformen och upphandla närproducerad rekonditionering, gynna det lokala hantverket och spar in på onödiga transporter.

Vilken miljöeffekt har egentligen en rekonditionering?

Tillsammans med RISE har vi gjort en beräkning av växthuseffekten (utsläpp av co2) på nyproduktion kontra åtgärden renovering via Sajklas dokumenterade rekonditionerig. En rekonditionerad trästol halverar utsläppen mot en nyproducerad och om en metallstol går igenom samma process minskar utsläppen hela fem gånger.

Miljöeffekt metall Utan logga .jpg

En nyproducerad metallstol kostar 25 kg co2, en rekonditionerad endast 9 kg co2.

Nyproduktion omfattas här av produktion av råmaterial, energianvändning vid tillverkning och transport till kund. Renovering omfattas här av värden som gäller för renovering efter 15 år i miljöbedömningen – transport tur och retur kund och mellan Sajkla och underleverantörer, tvätt med rödsprit, nya skruvar, nytt tyg (ull), och ny vattenbaserat lack.

Miljöberäkning

Frida Røyne från RISE tog fram miljöberäkningen och kom fram till att rekonditionering av stolar kan minska klimatpåverkan med 30 - 35% jämfört med nytillverkade. Frida menar också att möbelproducenter kan bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi genom att tänka på att producera möbler som är lätta att demontera så man kan byta ut delar som slits, samt att det är viktigt att producera möbler som håller länge, berättar Frida. De kan även tänka på att hitta andra lösningar än att limma fast tyger och att använda kvalitetsmaterial vid produktion istället för till exempel spånskivor som inte har så lång livslängd. Läs hela reportaget.

Frida Röjne

– Frida Røyne forskare inom miljöfrågor.

Metall kan återvinnas oändligt många gånger

Koldioxidvinsten för rekonditionerade metallmöbler kontra nytillverkade beror främst på att brytning av ny metall är mycket energikrävande. När återvunna råvaror kan användas i stället för nya jungfruliga material sparar tillverkningsindustrin både energi och resurser samtidigt som de bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Brytningen leder också till bildande av stora deponimassor, eftersom endast hundradelar av allt berg som tas upp kan användas som metall. Metall kan återvinnas oändligt många gånger. Läs er på Recycling.se

Skogen är en ovärderlig resurs för klimatet

Bokskog11.jpg

Trä är fantastiskt på många vis. Den svenska skogen växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut. Därför sägs skogen fungera som kolsänka. Dessutom bidrar skogen med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. På så sätt ger skogen alltså ytterligare en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser.
Naturvårdsverket

Koldioxid binds in i de växande träden

Slitna trämöbler borde ses som råvara till nya möbler i mycket högre grad än vad som görs idag. Det kasseras enorma mängder trämöbler på grund av okunskap. Hur många vet till exempel att en trästol som är mycket hårt sliten kan upplevas helt ny efter en rekonditionering?

Slitage 2.jpg

Före

Stol med kraftigt slitage.

Efter Stol Rosa Akustik Gärsnäs.JPG

Efter rekonditionerin

Stolen upplevs ny.

Genom att återbruka kvalitetsmöbler sparar vi både import, vår egen lövskog och bidrar till den biologiska mångfalden. Dessutom är ofta våra äldre trämöbler av bättre kvalitet än de nya, eftersom träden de tillverkades av fick växa sig starkare i många fler år, till skillnad mot de snabbväxande sorter vi använder idag.

En cirkulär omställning hos möbeltillverkaren

Leverantörer som är anslutna till Sajkla är med och utvecklar hur en kvalitativ rekonditionering ska gå till. Det är en praktisk omställning till ett mer cirkulärt håll på många vis. Den egna nyproduktionen får en naturlig skjuts in i utvecklingen och omställningen till en mer cirkulärt förhållningssätt genom att även rekonditionera andras möbler. Lärdomar om hur möbler konstruerats förr för att hålla i den offentliga miljön når möbelsnickaren och kunskapen återanvänds.

Tre steg .jpg

Vi lägger stor vikt vid stabilisering och ytbehandling så att möbeln klarar många fler år i offentlig miljö men också passar in i nya rum. Tack vare vårt samarbete med kunniga producenter i möbelbranschen kan vi lämna en garanti på 2 år och leverera en produkt som upplevs som ny, med en historia.

Men hur är det med transporterna?

Miljö och transport

En skulle kunna tro att återbruk leder till så mycket ökade transporter att miljövinsten ”äts upp” av den ökade logistiken. Men faktum är att den ökning av transporter och lagerhållning som tillkommer av cirkulära affärskoncept har väldigt liten miljöpåverkan. 

RISE har gjort en undersökning för att mäta miljövinsten vid transport av återbrukade möbler. Läs om deras resultat.